In dit artikel worden de hoofdpunten uit het Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken op een rij gezet. Bijzondere aandacht is er voor de inpassing in het BW en de verhouding tot andere civielrechtelijke rechtsfiguren. Ook wordt ingegaan op de handhaving van de wet. In een bijlage is de voorgestelde wettekst opgenomen.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, private law
Persistent URL hdl.handle.net/1765/11993
Citation
van Boom, W.H.. (2008). Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken, (1), 4–24. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11993