De auteur uit zich kritisch over de keuze van de minister om het geregistreerd partnerschap niet af te schaffen, welke keuze blijkt uit het kabinetsstandpunt ter zake van de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, private law
Persistent URL hdl.handle.net/1765/12197
Citation
Nuytinck, A.J.M.. (2008). Het geregistreerd partnerschap wordt niet afgeschaft. Jammer, een gemiste kans!. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12197