In dit artikel wordt aan de hand van een case study nagegaan of het meten van reclameeffecten ook toepasbaar is in de recreatieve sector. Hierbi j wordt een willekeurig Nederlands recreatiepark, verder aan te duiden als 'Rozenhof' ten tonele gevoerd.

Additional Metadata
Keywords advertising, marketing, recreation
Persistent URL hdl.handle.net/1765/12553
Citation
Wierenga, B.. (1979). Het meten van reclame-effecten in de recreatie. Tijdschrift voor Marketing, 13, 7–10. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12553