Veel kwesties in het Israëlisch Palestijns conflict behoeven andere juridische beschouwing als onderdeel van de noodzakelijke kritische dialoog. Een van die kwesties is Israël’s claim dat Hamas Israël erkent. Deze claim is niet alleen klakkeloos overgenomen door het Kwartet, maar het is tevens voorwaarde voor het vertrekken van hulpgelden geworden. Wij beargumenteren hier dat deze wijze van onderhandelen geen recht doet aan internationaal recht en geen bijdrage levert aan het constructieve politieke doel om het conflict te beëindigen.

Additional Metadata
Keywords Hamas, Israël
Persistent URL hdl.handle.net/1765/21678
Citation
Handmaker, J.D., & Zyberi, G.. (2007). "Israël’s recht op bestaan: een issue?". Nederlands Juristenblad, 82(15), 932–933. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21678