Rede, In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Anatomie, in het bijzonder onderwijs in de toegepaste anatomie aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 28 april 2011

Additional Metadata
Keywords anatomie, anatomy
Publisher Erasmus University Rotterdam
ISBN 978-90-779-0687-3
Persistent URL hdl.handle.net/1765/25715
Citation
Kleinrensink, G.J. (2011, April 28). Anatomieonderwijs in Rotterdam: van eikenbast in wijnazijn tot operaties zonder pijn. Inaugural Lectures (EMC). Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25715