De auteur gaat in op het nieuwe fenomeen van de echtscheidingsnotaris, die – evenals de advocaat – namens partijen gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap bij de rechtbank mag indienen, mits geen ouderschapsplan moet worden overgelegd (wetsvoorstel 31 714)

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/31269
Note Accepted Manuscript
Citation
Nuytinck, A.J.M.. (2008). Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139(2008-6775), 863–865. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31269