In deze bijdrage wordt betoogd dat de veronderstelling dat de relatief hoge werkloosheid onder laag opgeleiden vooral een gevolg zou zijn van een tekort aan banen voor laag gekwalificeerden niet juist is. Deze werkloosheid is veel meer een gevolg van verdringingsprocessen op de arbeidsmarkt. In de bijdrage wordt betoogd dat laag opgeleiden niet alleen door hoger opgeleide werknemers van de arbeidsmarkt worden verdrongen, maar ook ? mede als gevolg van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt ? door studenten die in toenemende mate naast hun studie werken. Vandaar dat de verdringingsproblematiek, de kwaliteit van het arbeidsbestaan en het weerbaarder maken van lager opgeleiden noodzakelijke ingredi?nten zijn van de beleidsagenda 2000.

Additional Metadata
Keywords Displacement, Educational Inequality, Labor Market, Policy, Students
Persistent URL hdl.handle.net/1765/705
Citation
Steijn, A.J., & Hofman, W.H.A.. (2000). Verdringing van laaggeschoolden als beleidsprobleem. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/705