In deze bijdrage worden twee aanpakken gesignaleerd van de sturings- en legitimiteitsproblemen waarmee overheden worden geconfronteerd: de arrangementenbenadering en de participatieve procesbenadering. Daaraan liggen wezenlijk verschillende gedachtegangen ten grondslag. De dynamica van beide typen strategie?n wordt vanuit beide typen gedachtegangen belicht, wat leidt tot een pleidooi voor combinatie en integratie van die benaderingen.

Additional Metadata
Keywords Citizen Participation, Control, Public Administration, Regions
Persistent URL hdl.handle.net/1765/749