Over het combineren van banen is in de wetenschappelijke literatuur steeds meer bekend. Tegelijkertijd is het meeste onderzoek crosssectioneel van aard en heeft het betrekking op één of slechts enkele landen. In deze onderzoeksnotitie proberen we in deze empirische lacune te voorzien door voor 27 EU-landen over de periode 2005-2015 te analyseren welke factoren bijdragen aan het combineren van werk. Allereerst neemt het aandeel baancombineerders in de onderzochte periode niet aantoonbaar toe. Daarnaast lijken zowel factoren op persoonsniveau (uren in de eerste baan, sekse, leeftijd en onderwijsniveau), werkkenmerken (tevredenheid arbeidsomstandigheden) als factoren die zich bevinden op nationaal niveau (werkloosheidspercentage en omvang sociale bestedingen) van invloed te zijn op het combineren van werk.

Additional Metadata
Keywords combinatiebanen, meerdere banen, baancombineerders
Persistent URL hdl.handle.net/1765/122978
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Citation
Dekker, F, & Koster, F. (2019). Banen combineren. Determinanten en ontwikkelingen in Europa. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(2), 176–186. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/122978