In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:
“In hoeverre bestaan er verschillen qua profiel(en) van cyberdaders en daders van ‘traditionele’ criminaliteit, en in hoeverre en op welke wijze dienen (eventuele) verschillen gevolgen te hebben voor de aard van interventies voor cyberdaders?”

S. Keizer (Sophie), N. Alberts (Nicole)
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
hdl.handle.net/1765/124638
Criminology

van der Wagen, W, Dr. E.G. van 't Zand-Kurtovic (Elina), S.R. Matthijsse, MSc. (Sifra), & Fischer, T.F.C. (2019, December 14). Cyberdaders: Uniek profiel, unieke aanpak?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124638