Twee Franse economen veroorzaken ophef in de VS. De 400 rijkste Amerikanen betalen minder belastingen dan eender welke andere inkomenscategorie in het land. ‘Dit is het belastingstelsel van een plutocratie’, schrijven Emmanuel Saez en Gabriel Zucman, twee geestesgenoten van Thomas Piketty.