Op 7 december 2016 is het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap verschenen. Het kabinet heeft op 12 juli 2019 op dit rapport gereageerd en in de Tweede Kamer is over deze kabinetsreactie inmiddels een algemeen overleg gevoerd. Het kabinet kiest wél voor een wettelijke regeling van het draagmoederschap en volgt ter zake hiervan op hoofdlijnen de aanbevelingen uit het rapport van de SHO, maar meerouderschap en meeroudergezag (meerpersoonsgezag), zoals voorgesteld in dit rapport, zijn voor het kabinet een brug te ver en daarom kiest het voor deelgezag voor sociale ouders met ‘family life’. Op 24 april 2020 zijn de concept-wetsvoorstellen over draagmoederschap en deelgezag vrijgegeven voor internetconsultatie. In deze bijdrage bespreekt de schrijver kort de kernonderdelen van deze twee belangrijke voorstellen.

hdl.handle.net/1765/128411
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Nuytinck, A.J.M. (2020). Concept-wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming en concept-wetsvoorstel Wet deelgezag. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2020/7290, 492–497. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128411