In dit artikel introduceren wij een maatstaf waarmee de reputatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-R) kan worden gemeten. Met behulp van deze maatstaf wordt vervolgens voor 2.447 ondernemingen uit 29 landen de MVO-Reputatie bepaald. De data die gebruikt is om de MVO-R scores te berekenen bestaat uit MVO scores van internationale rating agencies, die per onderneming betrekking hebben op circa 177 aspecten van MVO. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat: i) ondernemingen gemiddeld genomen meer dan voldoen aan de MVO verwachtingen die geschapen zijn door de ondernemingen zelf; ii) er in Europa het hoogst wordt gescoord op MVO Reputatie, met Groot Brittannië en Finland als leiders; iii) dat de utility sector het best scoort en dat ‘gezondheidszorg’ en ‘financiële instellingen’ het slechtst scoren op MVO-Reputatie.

Additional Metadata
Keywords Aaatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO-reputatie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/20445
Journal Recht.nl
Citation
Soppe, J, Schauten, M.B.J, & Soppe, A.B.M. (2010). Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en reputatie. Recht.nl, 84(7/8), 395–404. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20445