Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die uitgeprocedeerd raken, krijgen voorzieningen van de overheid totdat zij kunnen worden uitgezet óf tot de dag dat zij 18 jaar worden. Op dat moment worden zij geacht, net als andere afgewezen asielzoekers, zelfstandig Nederland te verlaten. Het grote aantal jonge asielzoekers dat echter met onbekende bestemming vanuit de asielprocedure of vanuit de opvang verdwijnt, roept de vraag op wat er met hen gebeurt. Hoe voorzien de illegaal verblijvende (voormalige) amv’s in hun levensonderhoud en huisvesting, welke contacten hebben zij met anderen en de overheid en hoe en waar zien zij hun toekomstig verblijf? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde in dit boek dat handelt over de levensomstandigheden van jongeren die op moment van binnenkomst in Nederland vreemdeling, alleenstaand en minderjarig waren en die thans onrechtmatig in Nederland verblijven of hebben verbleven. Op basis van uitgebreide gesprekken met 118 jongeren wordt een indringend beeld geschetst van hun situatie en verwachtingen over de toekomst.

Additional Metadata
Keywords amv, asielbeleid, bestaansstrategieen, irreguliere migratie, onrechtmatige vreemdelingen
Publisher Boom Uitgevers, Den Haag
Persistent URL hdl.handle.net/1765/21445
Citation
Staring, R.H.J.M, & Aarts, J. (2010). Jong en illegaal in Nederland. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21445