Inleiding Hoogheemraadschappen en waterschappen in Nederland zijn continu bezig met de plaats van water in de samenleving. Lange tijd was dit een vanzelfsprekende bezigheid. De veiligheid van de dijken en bescherming tegen hoog water had de hoogste prioriteit en daarover was weinig maatschappelijke discussie. Het denken over de plaats van water in de samenleving is echter aan verandering onderhevig. Zeker na de overstromingen in 1993 en 1995 werd de gevolgde strategie opnieuw tegen het licht gehouden en ontstond het besef dat het tegenhouden van water door middel van dijken alleen niet tot in het oneindige haalbaar zou zijn. ... etc.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/21608
Journal Bestuurswetenschappen
Note Accepted Manuscript
Citation
de Graaff, T, Gerrits, L.M, & Edelenbos, J. (2009). Waterschappen tussen technische en sociale rationaliteit. Bestuurswetenschappen, 63(3), 1–13. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21608