Het recht in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden zal met de opheffing van het landsverband vand e Nederlandse Antillen op 1 oktober 2010 veranderen. In de nieuwe landen Curaçao, en Sint maarten en vooral op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Sab, die als openbare lichamen deel gaan uitmaken van het land Nederland, ontstaan nieuwe bestuurlijke verhoudingen en daarvoor is nieuw bestuursrecht nodig. Geschetst wordt wat er verandert in het bestuursrecht. Als bron daarvoor dient vooral de op stapel gezette wetgeving.

Additional Metadata
Keywords Antilliaans bestuursrecht
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22260
Journal Tijdschrift voor Antilliaans Recht - Justicia
Citation
Rogier, L.J.J. (2009). Bestuursrecht in de West Na opheffing van de Nederlandse Antillen. Tijdschrift voor Antilliaans Recht - Justicia, 172–179. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22260