Doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is een interventie te ontwikkelen om binnen (dag)klinische instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg de toepassing van inperkende maatregelen, namelijk ruimtelijk en fysiek inperken, vanwege de geëscaleerde agressie van de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar te verminderen. In dit eerste hoofdstuk wordt de achtergrond van deze doelstelling toegelicht. In Paragraaf 1.2 wordt een nadere omschrijving gegeven van wat onder agressie wordt verstaan, hoe vaak agressie in de (dag)klinische instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg voorkomt, hoe milde agressie zich ontwikkelt tot geëscaleerde agressie en welke mogelijkheden er binnen de instellingen zijn om de agressie van de kinderen te hanteren. Paragraaf 1.3 zet de doelstelling van het proefschrift nader uiteen. In Paragraaf 1.4 tenslotte wordt de opzet van dit proefschrift toegelicht.

, , ,
F. Verheij (Fop)
Erasmus University Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis Fonds, GGZ Nederland/Yulius (RMPI), Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Perspectief, Erasmus MC Rotterdam (Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie
hdl.handle.net/1765/23739
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Valenkamp, M.W. (2011, June 29). Inperken voorkomen; Individuele proactieve agressiehanteringsmethode (IPAM) in de (dag)klinische kinderpsychiatrie en jeugdzorg: verantwoording en evaluatie. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23739