Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij wege van echtscheidingsconvenant; onrechtmatige daad (verzwijging); samenloop; de aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (art. 3:196 BW) verbonden vervaltermijn van art. 3:200 BW staat niet eraan in de weg dat na het verstrijken daarvan een deelgenoot jegens de ander een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt.

Additional Metadata
Keywords samenloop, verdeling
Persistent URL hdl.handle.net/1765/10013
Citation
Nuytinck, A.J.M.. (2007). Samenloop in het verdelingsrecht. Ars Aequi: juridisch studentenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10013