Partijen die allianties vormen of een PPS aangaan, koesteren (onuitgesproken) verwachtingen over elkaar en van het project waarop de samenwerking betrekking heeft. Zo kunnen ze elkaar al dan niet vertrouwen. Omdat dergelijke verwachtingen medebepalend zijn voor een succesvol procesverloop, verdienen de vorming en verandering hiervan nadrukkelijk onze aandacht. Pogingen om verwachtingen te ‘managen’ kunnen vorm krijgen op het niveau van afzonderlijke partijen, bijvoorbeeld via beïnvloeding van de beeldvorming over en weer. Maar dergelijke pogingen kunnen zich ook juist richten op de onderlinge interactie, zoals wanneer afspraken worden gemaakt of spelregels worden vastgesteld. Bij het management van verwachtingen neemt de kans op succes toe als managers schijnbare tegenstellingen weten te overbruggen en zo in staat zijn tot dubbeldenken en dubbeldoen.

Additional Metadata
Keywords PPS, alliantievorming, public management, public sector, publiek-private samenwerking, verwachtingen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/11545
Citation
van Twist, M.J.W., & Klijn, E-H.. (2007). Alliantievorming en management van verwachtingen. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 34–48. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11545