Het verbruik van boter in Nederland daalde van 4,7 kg per hoofd in 1960 tot 1,9 kg per hoofd in 1972. Vanwege deze spectaculaire teruggang lijkt het nuttig de positie van boter op de Nederlandse markt nader te bezien en ,te zoeken naar aangrijpingspunten voor een marktbeleid dat deze voor boter ongunstige ontwikkeling zo mogelijk kan tegengaan. Hierbij kan worden opgemerkt, dat de teruglopende boterconsumptie in Nederland, en in de gehele E.E.G. heeft geleid tot grote overschotten die onder de benaming boterberg vele malen de publieke aandacht hebben gethokken. Boter is een van de belangrijkste produkten in het E.E.G.-zuivelbeleid, waarvan ook vele Nederlandse boeren, wat betreft hun inkomen, afhankelijk zijn.

Additional Metadata
Keywords Netherlands, dairy products, marketing
Persistent URL hdl.handle.net/1765/12567
Citation
Wierenga, B.. (1974). Het marktbeleid voor boter in Nederland. Maandschrift Economie: tijdschrift voor algemeen economische en sociaaleconomische vraagstukken, 39(2), 57–84. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12567