De laatste jaren is het steeds gebruikelijker geworden dat hulpverleners zich actief bemoeien met mensen met wie het volgens hen niet goed gaat of die voor overlast zorgen. Zo wil het Rijk en de gemeentes van de vier grote steden alle zwervers van straat halen en onder dak brengen. Dit zou desnoods onder dwang moeten gebeuren, wanneer het gaat om dakloze mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Additional Metadata
Keywords health care, psychiatry
Publisher Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
ISBN 978-907790-643-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13208
Citation
Mulder, C.L.. (2007, September 14). Psychiatrie voor mensen die er niet om vragen: naar een wetenschappelijke. Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13208