Samenvatting De idee dat de moderne westerse samenleving zich ontwikkelt tot een ‘vechtmaatschappij’ is verbonden met sombere veronderstellingen. De carrière gerichtheid zou toenemen, de kloof tussen winnaars en verliezers in de ratrace zou groter worden en de leefbaarheid van de samenleving zou achteruit gaan. Dat blijkt allemaal niet het geval Het waarden-patroon ontwikkelt zich nog steeds in postmaterialistische richting. Verschillen in inkomen, kennis en macht zijn minder bepalend geworden voor geluk. De leefbaarheid van de samenleving lijkt ook in de laatste decennia nog toegenomen. Als er al sprake is van een grotere wedijver om en op het werk, is dat kennelijk niet alleen maar akelig. Wedijver in beroep heeft ook wel iets van sport.

Additional Metadata
Keywords geluk, happiness, modernity, prestatiemaatschappij, rat race, subjective well-being, time pressure
Persistent URL hdl.handle.net/1765/16153
Citation
Veenhoven, R.. (1992). De Vrolijke Vechtmaatschappij. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16153