Additional Metadata
Keywords medisch specialisten, ziektekostenverzekering
Publisher Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)
Sponsor Opdrachtgever: Ministerie van VWS
ISBN 978-949042-001-7
Persistent URL hdl.handle.net/1765/20169
Citation
Varkevisser, M, van der Geest, S.A, & Schut, F.T. (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in nederland. Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20169