Additional Metadata
Keywords medisch specialisten, ziektekostenverzekering
Publisher Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)
Sponsor Opdrachtgever: Ministerie van VWS
ISBN 978-949042-001-7
Persistent URL hdl.handle.net/1765/20169