In de Tragedy of the Commons voert Hardin (1968) een denkbeeldig dorp ten tonele, waar de gemeenschappelijke weidegronden verloren gaan door overheersend eigenbelang van de herders. Privatisering of vergaande regulering van het gebruik zouden de enige oplossingen zijn. In dit artikel wordt op het artikel van Bol en Van Vliet in het februarinummer van Rooilijn, waarin de theorie van Hardin werd toegepast op het Groene Hart en op de Kalverstraat, gereageerd.

Additional Metadata
Keywords Nederland, planalogie, ruimtelijke ordening
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23310
Citation
de Haan, L.J.. (1995). De commons zijn niet overal een tragedie, maar wel in het Groene Hart. Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, 95(7), 321–323. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23310