De aandacht gaat met name uit naar de ontwikkeling van de infrastructuur. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre de bestaande concepten van transportontwikkeling in (West-) Afrika de Togolese processen kunnen helpen verklaren.

Additional Metadata
Keywords German Togoland, Germany, Togo, colonialism, transport
Publisher Universiteit van Amsterdam (UVA)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23364