Het feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en noemden deze 'Mobile Coronary Care Units' (M.C.C.U.). Zowel wat betreft personee! (arts + verpleegkundige) als apparatuur (E.C.G.-apparaat + monitor en defibrillator) waren deze aldus uitgeruste ambulances nabootsingen op kleine schaal van een C.C.U. in het ziekenhuis. In concreto betekende dit ook, dat de hulpverleners + de apparatuur zo snel mogelijk naar de patient gebracht werden in plaats van de patient naar een ziekenhuis te brengen voor de noodzakelijke bewaking.

Additional Metadata
Keywords Rotterdam, ambulance nursing, cardiology, heart care
Promotor P.G. Hugenholtz (Paul) , L. Burema
Publisher Erasmus University Rotterdam
Sponsor Bilekes BV (Bussum, the Netherlands) , Netherlands Heart Foundation
Persistent URL hdl.handle.net/1765/25943
Citation
Hart, H.N.. (1978, February 3). Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25943