Opvallend in de Geneeskunde van heden is de zeer grote variëteit van methoden, die worden gebruikt voor de lokale behandeling van verbrandingen van de huid. Deze grote variëteit wordt verklaard door het feit dat men het resultaat van de verschillende methoden moeilijk met elkaar kan vergelijken, omdat de diagnose van de diepte der verbranding vaak onjuist is. Van groot belang ook voor de beoordeling van de invloed van een lokale behandeling op het genezingsproces, is de kennis van het normale verband tussen dieptediagnose, wondgenezing en littekenvorming; de prognose dus. Het ligt in de lijn der verwachting, dat dit verband moet bestaan. In de litteratuur komt echter - naar ons weten - niet één studie voor, waarbij dit verband wordt aangetoond of gekwantificeerd. Om deze reden werd een klinisch onderzoek verricht, waarbij werd gepoogd aan de hand van één objectief criterium, en wel de genezingsduur, gegevens te verkrijgen over dit verband tussen de diepte der verbranding, de wondgenezing en de littekenvorming van brandwonden. Ook de invloed der lokale behandeling werd nagegaan. In het dier-experiment werd de invloed onderzocht van het verwijderen van het epitheel en van het schuren op de genezing van oppervlakkige brandwonden. alsook de invloed van auto-, homo- en heterotransplantaten. 7

Additional Metadata
Keywords huidverbrandingen, littekenvorming, wondgenezing
Promotor Kooreman, P.J. (Peter)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Sponsor Hippocrates Studiefonds
Persistent URL hdl.handle.net/1765/26463
Citation
Goris, R.J.A.. (1970, October 21). Dieptediagnose, wondgenezing en littekenvorming van verbrandingen van de huid. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26463