In dit proefschrift wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek naar de foetale nierfunctie bij de mens, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van echoscopische meting van de foetale urineproductie. Het onderzoek was gericht op de beantwoording van de volgende vragen: l. Bestaat er een verband tussen de foetale urineproductie en de morfologische en functionele ontwikkeling van de foetale nier in de normale zwangerschap? 2. Hoe is de foetale glomerulaire filtratiesnelheid en de tubulaire terugresorptie van water in de normale zwangerschap? 3. Hoe verhouden zich de foetale urineproductie, de foetale glomerulaire filtratiesnelheid en de tubulaire terugresorptie van water in de gestoorde zwangerschap tot die in de normale zwangerschap en kan hieraan diagnostische betekenis worden ontleend? 4. Welke rol speelt de foetale urineproductie bij de regulatie van het vruchtwatervolume, zowel in de normale als in de gestoorde zwangerschap?

Additional Metadata
Keywords foetale urineproductie, nierfunctie
Promotor Wallenburg, H.C.S. (Henk)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/26848
Citation
van Otterlo, L.C.. (1976, November 17). Foetale nierfunctie : een echoscopisch en biochemisch onderzoek bij de mens. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26848