In dit artikel wordt de zwarte markt, de zwarthandel en het zwarte prijspeil in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzocht. Er wordt geconcludeerd dat zwarthandel een reactie is op toenemende belastingdruk en regulering en geen uiting is van verzet. Dat verklaart ook dat de zwarte markt tot 1948 intact bleef en in sommige sectoren zelfs nog groeide. Er worden berekeningen gemaakt van de zwarte agrarische productie, van de ontwikkeling van de zwarte prijsindex en van de gevolgen die dit had voor de welvaart van stedelingen en boeren. Daarmee komen ook de sociale gevolgen van zwarthandel aan de orde.

Additional Metadata
Keywords CBS, Duitsland, Marshallhulp, Nederland, Tweede Wereldoorlog, arbeidsinzet, bezetting, economische geschiedenis, hongerwinter, industrie, landbouw, onderduik, oorlogsvoorbereiding, prijsontwikkeling, productiecijfers, ruilhandel, statistiek
Persistent URL hdl.handle.net/1765/7195
Citation
Klemann, H.A.M.. (2000). “Die koren onthoudt, wordt gevloekt onder het volk...” De zwarte markt in voedingswaren 1940-1948’. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1115(4), 532–560. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7195