Schwann cellen myelineren axonen onder de invloed van axonale signalen. Het is nog niet volkomen duidelijk welke signalen dat zijn. Ondanks dat zijn er de laatste jaren wel veel intracellulaire regulatoren van het myelinatie programma geïdentificeerd en bestudeerd. Verschillende factoren die een rol spelen tijdens de ontwikkeling van de myelinerende Schwann cel worden in dit proefschrift beschreven. Twee van de belangrijkste factoren zijn Oct-6 en Krox-20. Wanneer een van beide factoren afwezig is tijdens de ontwikkeling dan vindt er geen myelinatie plaats in de Krox-20 knock-out muis en in de Oct-6 knock-out muis uiteindelijk wel, maar met een flinke vertraging. Omdat er in de Oct-6 mutant uiteindelijk alsnog myelinatie plaatsvindt is er gezocht naar eventuele ander factoren die daar verantwoordelijk voor zouden kunnen zijn. Het blijkt nu als Brn-2 samen met Oct-6 afwezig is tijdens de ontwikkeling van de zenuwen dat dan ook in dit geval geen myelinatie meer optreedt. Wanneer nu overexpressie van Brn-2 in de Oct-6 mutant tot stand wordt gebracht blijkt dat myelinatie van de axonen op bijna het normale niveau plaats vindt. Naast deze Oct-6 en Krox-20 mutanten is er ook nog een natuurlijke mutant clawpaw. Deze mutant vertoont net als de Oct-6 mutant een ernstige vertraging in de myelinatie van de axonen. De natuurlijke mutant clawpaw heeft een afwijkende Lgi4 expressie. Dit kan een indicatie zijn dat Lgi4 betrokken is bij het myelinatie proces in de Schwann cel.

Additional Metadata
Keywords Brn-2, Lgi4, Oct-6, Schwann, glia, myelin
Promotor Grosveld, F.G. (Frank)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Sponsor Grosveld, Prof. Dr. F.G. (promotor)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/8037
Citation
Driegen, M.J.F.. (2006, October 18). Genetic control of Schwann cell differentiation. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8037