De auteur levert kritiek op het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen, in het bijzonder in relatie tot de Embryowet, de Wet op de orgaandonatie en de Wet op de lijkbezorging.

Additional Metadata
Keywords gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/9037
Citation
Nuytinck, A.J.M.. (2006). Het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen: weg ermee!. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9037