Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege de Vereniging Trustfonds EUR met de leeropdracht Econometrie en economisch beleid, op 5 april 2007

Additional Metadata
Keywords econometrie, economisch beleid, economische politiek
Persistent URL hdl.handle.net/1765/9543
Citation
Don, F.J.H.. (2007, April 5). Ambitie en voorzichtigheid in het economisch beleid. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9543