De doelstelling van dit theoretische artikel is om een innovatieve methode te beramen voor de ontwikkeling van valide en bruikbare criteria voor het vaststellen van de effectiviteit van internationale managers. Valide criteria zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van valide predictoren en de evaluatie van training. Op basis van een beknopte literatuurbeschouwing zal worden betoogd dat reeds uitgevoerd onderzoek naar de voorspelling en training van de effectiviteit van internationale managers, wordt geteisterd door criteria met een twijfelachtige utiliteit en/of dubieuze begripsgerelateerde validiteit. Vervolgens zal worden beargumenteerd dat de aannames en doelstellingen die ten grondslag hebben gelegen aan conventioneel onderzoek, de ontwikkeling van criteria en predictoren die daadwerkelijk door de HRM afdelingen van multinationals kunnen worden geïmplementeerd, in de weg hebben gestaan. De aannames die de revue zullen passeren hebben betrekking op culturele, inhoudelijke en methodologische aspecten van criteria. Een voorgestelde herziening en herdefinitie van de gebruikelijke aannames en hun integratie met recente ideeën vanuit de personeelspsychologie zal leiden tot verscheidene proposities voor toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van expatriates.

, , ,
hdl.handle.net/1765/1001
Department of Psychology

Mol, S., Born, M., & van der Molen, H. (2002). Het Meten van Werkprestaties van Internationale Managers : Vraagstellingen en Proposities Rond de Ontwikkeling van Criteria voor Selectie en Training. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1001