In 1992 is A overleden. Tot zijn nalatenschap behoorden in Brazilië en Paraguay gelegen ondernemingen. De erfgenamen hebben de ondernemingen verkocht aan in de ondernemingen werkzame managers, die de koopsommen schuldig gebleven zijn. Aldus verkregen de erfgenamen vorderingen op de kopers. In 1996 is belanghebbende, een stichting, opgericht door de erfgenamen. Belanghebbende heeft volgens haar statuten ten doel het bevorderen van de belangen van de (oud-)werknemers en familie van de ondernemingen in Brazilië en Paraguay. Dit door het financieren/ begeleiden/organiseren van projecten aldaar.