Het effect van opioïden bij kankergerelateerde pijn is variabel. Omdat er geen voorspellende factoren bekend zijn die deze variatie kunnen verklaren, is vaak veel tijd nodig om tot optimale behandeling te komen.
Onderzoek naar de rol van verschillende klinische, farmacokinetische en genetische factoren kan helpen hierin verbetering te brengen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/100299
Journal Pharmaceutisch Weekblad
Rights No subscription
Citation
Oosten, A.W. (2017). Op zoek naar optimale inzet opioïden tegen pijn bij kanker. Pharmaceutisch Weekblad, 152(19), 10–11. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/100299


Additional Files
publisher's information