De discussie over beschermingsmaatregelen domineert de laatste weken de opiniepagina’s. Daarbij worden door sommigen creatieve en vergaande voorstellen gedaan ter bescherming van ons nationaal erfgoed, terwijl anderen bepleiten om toch vooral terughoudend te zijn met het introduceren van nieuwe wettelijke of andersoortige maatregelen. Wij vinden het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de bescherming van vennootschappen die van belang zijn voor de nationale veiligheid en de bescherming van ‘gewone’ beursvennootschappen. [...]

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/100519
Journal Ondernemingsrecht
Citation
Vletter-Van Dort, H.M, & Keijzer, T.A. (2017). De veilige toekomst van de Nederlandse beursvennootschap. Ondernemingsrecht, 2017(73), 433–434. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/100519