Werkloosheid onder jonge artsen vormt al een jaren een lastig oplosbaar probleem. In deze bijdrage plaatsen we het vraagstuk van krapte op de medische arbeidsmarkt in historisch perspectief. Het artikel laat zien dat de opleiding van basisartsen en medisch specialisten van oudsher gepolitiseerd is, waarbij steeds andere partijen en belangen een rol spelen, en waarbij de aard en het doel van het vraagstuk – het toelatingsbeleid, meer of minder artsen opleiden – in de loop der tijd verschuiven. Wij beargumenteren dat er geen eenduidige oplossingen voorhanden zijn, maar dat we, lerend van het verleden, steeds op zoek moeten naar situationele oplossingen.

hdl.handle.net/1765/100574
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Wallenburg, I., & Bertens, R. M. (2017). De toverbal van de medische arbeidsmarkt : de opleiding tot arts en specialist in historisch perspectief. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161(22). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/100574


Additional Files
available online