De nabijheid van anderen is voor volwaardig menszijn onontbeerlijk, maar kan ons ook tot stikkens toe benauwen. Het moderne recht tracht ons lucht te geven door scheidingen aan te brengen tussen individuen onderling. Maar tegelijk zal het moeten erkennen dat de mens een gemeenschapswezen is dat in afzondering van anderen niet volwaardig kan existeren. Hoe kan het recht aan die gespleten opdracht het best voldoen? Dit artikel bespreekt aan de hand van de bijdragen aan dit Bijzonder Nummer hoe de spanning tussen idealen van autonome vrijheid en verbondenheid het gehele recht in haar greep houdt.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/100770
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
van den Berge, L. (2017). De gespleten opdracht van het recht. Autonomie en verbondenheid in het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 654–663. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/100770