De laatste jaren gaat het vastleggen van chirurgische procedures op videobeeld steeds eenvoudiger. Oorspron - kelijk waren deze beelden bedoeld voor onderwijsdoel - einden, maar later ook ter verbetering van de chirurgi - sche kwaliteit. Het bekendste voorbeeld is wellicht te vinden bij de laparoscopische cholecystectomie, waarbij de ‘critical view of safety’ op beeld wordt vastgelegd als toevoeging aan het operatieverslag, om zo aan te tonen dat het klieven van structuren zonder anatomische twij - fel heeft plaatsgevonden. Inmiddels wordt deze methode in Nederland standaard toegepast.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/100895
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
van de Graaf, F.W, Menon, A.G, & Lange, M.M. (2017). Een beeld zegt meer dan 1000 woorden: het standaardiseren van videoregistratie op de operatiekamer. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161(31). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/100895


Additional Files
available online