Fosfomycine is een breedspectrumantibioticum dat oraal gebruikt wordt bij ongecompliceerde cystitis. Recent is de intraveneuze toedieningsvorm geregistreerd in Nederland.
Door het brede spectrum en de uitgebreide weefselpenetratie biedt fosfomycine kansen om te worden ingezet bij infecties van verschillende organen.
Infecties met multiresistente bacteriën zijn een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Veel van deze multiresistente bacteriën zijn gevoelig voor fosfomycine, waarmee fosfomycine een optie kan zijn in de behandeling van infecties met multiresistente bacteriën.
Over de farmacologische eigenschappen van fosfomycine is onvoldoende bekend om een goed doseringsschema op te kunnen stellen. Ook over de veiligheid van fosfomycine en de mate waarin dit middel verdragen wordt bij de behandeling van verschillende infecties is onvoldoende bekend.
Meer onderzoek is nodig voordat fosfomycine ingezet kan worden in de strijd tegen multiresistente bacteriën.

hdl.handle.net/1765/100973
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Dijkmans, A. C., Kuiper, S. G., Burggraaf, J., Mouton, J., Wilms, E., Touw, D., … Kamerling, I. M. C. (2017). Fosfomycine, een oud antibioticum met nieuwe mogelijkheden. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161(31). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/100973


Additional Files
available online