Doel Het in kaart brengen van agressie tegen kinderartsen en assistent-geneeskundigen door de patiënt of diens familie.
Opzet Dwarsdoorsnedeonderzoek.
Methode Door middel van een anonieme enquête werden gegevens verzameld van de artsen die aanwezig waren op het jaarlijks congres van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde van 2002.
Resultaten Er werden 395 bruikbare enquêteformulieren geretourneerd. 78% van de respondenten gaf aan ooit geconfronteerd te zijn met agressie. Verbale agressie kwam het meest voor (bij 75% van de respondenten) en vooral bij artsen met weinig werkervaring (63% in het voorafgaande jaar). 20% van de respondenten wist van het bestaan van beleid en training in het omgaan met agressie in hun ziekenhuis, terwijl 47% zei behoefte te hebben aan training.
Conclusie Agressie binnen de kindergeneeskunde kwam voor bij 78% van de respondenten, met name verbale agressie tegen artsen met weinig werkervaring. Training in het omgaan met agressie zou een nuttige aanvulling kunnen zijn in de opleiding tot kinderarts.

hdl.handle.net/1765/101146
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Department of Epidemiology

Pernot, I. C., Oudesluys-Murphy, A., Versluis-Den Bieman, H., & Hop, W. (2005). Agressie tegen kinderartsen en assistent-geneeskundigen in de kindergeneeskunde in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2005(149), 542–544. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101146


Additional Files
available onlinbe