Onderzoeksdoel
Uit voorgaande studies in het kader van het Programma voor onderzoek naar en kennisdeling over sturing, innovaties en productiviteit in de publieke sector blijkt Nederland sinds 2002 veiliger geworden op alle aspecten, en de politie effectiever in het waarborgen van de veiligheid (Veiligheid verkend; Samen sterk voor sociale veiligheid). Anderzijds blijkt echter dat de productiviteit bij het registreren van misdrijven, verkeersovertredingen en verkeersongevallen, én het ophelderen van misdrijven sinds halverwege de jaren tachtig is afgenomen (Productiviteitstrends bij de politie). Deze studie bepaalt de doelmatigheid van de afzonderlijke (voormalige) regiokorpsen, door de dienstverlening af te zetten tegen de kosten, en onderzoekt welke factoren op die doelmatigheid van invloed zijn.

hdl.handle.net/1765/101335
IPSE Studies, Technische Universiteit Delft

Urlings, T., Blank, J., & Niaounakis, T. (2014). Doelmatige dienders: een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw.. IPSE Studies, Technische Universiteit Delft. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101335