Achtergrond, onderzoeksvraag en opzet
Innovaties in de zorg kunnen voor verschillende doelen worden ingezet: voor een betere kwaliteit van de zorg, een hogere veiligheid en een hogere kostendoelmatigheid. Voorbeelden van innovaties zijn kijkoperaties voor een betere kwaliteit van zorg, een Veiligheidsmanagementsysteem voor een hogere patiƫntveiligheid en een online afsprakensysteem voor een hogere kostendoelmatigheid. De gedachte achter innovaties is dat er een verbetering plaatsvindt ten opzichte van de oude situatie. Ondanks de voordelen blijken innovaties vaak traag te dissemineren. Deze studie geeft inzicht in factoren die een rol spelen bij de disseminatie van innovaties.

Bij de adoptie van innovaties speelt het bestuur van de ziekenhuizen een belangrijke rol, zij zijn immers de beslissers over het wel of niet adopteren van innovaties. In deze studie ligt de nadruk op de interne sturing in relatie tot innovativiteit; het vermogen om innovaties te adopteren. De bedoeling is zodoende inzicht te krijgen in sturing van innovativiteit en de mogelijkheden om adoptie van innovaties beter en sneller te laten verlopen. Voorbeelden van interne sturing zijn de omvang en aanstellingsduur van leden van de raad van bestuur en de aanstellingsvorm van medisch specialisten.

De centrale onderzoeksvraag is:
Welke kenmerken van interne sturing zijn van invloed op de innovativiteit van algemene ziekenhuizen?

Additional Metadata
JEL Models with Panel Data (jel C33), Production; Capital and Total Factor Productivity; Capacity (jel D24), Mergers; Acquisitions; Restructuring; Corporate Governance (jel G34), Health Production: Nutrition, Mortality, Morbidity, Substance Abuse and Addiction, Disability, and Economic Behavior (jel I12), Business Administration (jel M1), Personnel Economics (jel M5), Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes (jel O33)
Sponsor Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
ISBN 978-94-6186-286-0
Persistent URL hdl.handle.net/1765/101336
Series IPSE Studies, Technische Universiteit Delft
Citation
Blank, J.L.T, van Hulst, B.L, & Dumaij, A.C.M. (2014). Stuurbaarheid van innovativiteit: empirisch onderzoek naar de effecten van interne sturing op innovativiteit van ziekenhuizen.. IPSE Studies, Technische Universiteit Delft. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101336