In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze uitvoeringskosten te beheersen wordt door steeds meer gemeenten, maar ook door waterschappen, een samenwerkingsver-band aangegaan. In 2012 wordt reeds door drie op de tien Nederlandse gemeenten samengewerkt; in 2005 is dat nog maar één op de twintig. Centraal in dit rapport staat het onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing. In het bijzonder wordt daarbij onderzocht of en in welke mate samenwerkingsverbanden een bijdrage hebben geleverd aan het verlagen van de uitvoeringskosten.

Additional Metadata
JEL Econometric Methods: Single Equation Models; Single Variables (jel C2), Taxation, Subsidies, and Revenue (jel H2), State and Local Government; Intergovernmental Relations (jel H7)
ISBN 978-94-6186-445-1
Persistent URL hdl.handle.net/1765/101339
Series IPSE Studies
Citation
Niaounakis, T.K, & Blank, J.L.T. (2015). Lasten van (samen) belasten. IPSE Studies. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101339