Er is weinig bekend over de uitkomsten op lange termijn voor patiënten die worden gereanimeerd in het zieken - huis. De informatie die we hebben komt met name uit de Verenigde Staten en is mogelijk niet direct te vertalen naar de Nederlandse situatie. Daarnaast wordt vaak alleen de overleving gerapporteerd en niet zozeer de kwaliteit van leven of functionele status van de patiënt. Juist deze patiëntgerichte uitkomstmaten worden in toenemende mate belangrijk in reanimatieonderzoek. 1 De combinatie van deze uitkomsten met pre-existente patiëntfactoren kan een handvat bieden voor het afspreken van een wel- of niet-reanimerenbeleid. 1,2 Met de ROUTiNE-studie willen we een beeld krijgen van reanimaties in Nederlandse zie - kenhuizen en de langetermijnuitkomsten.

Het ROUTiNE-consortium
hdl.handle.net/1765/101361
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Schluep, M. (Marc), Stolker, R., Hoeks, S., Endeman, H., Blans, M. (Michiel), Bosch, F., … Van Bockel, W. (W.). (2017). Uitkomsten na reanimatie in het ziekenhuis: De ROUTiNE-studie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161(27). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101361