Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig met afstemmen zonder dat iets gebeurt.
Dit onderzoek naar besluitvorming in de zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken en verantwoordelijkheden versterkende acties inzet. Dit is wat wij synchrone besluitvorming noemen.
Dit boek helpt ambtenaren, adviseurs, onderzoekers en bestuurders om te handelen in complexe besluitvorming. Het helpt om besluitvorming beter in te schatten en laat zien welke mogelijkheden tussenpersonen hebben om tot synchronisatie te komen. Ook wordt duidelijk hoe regels, organisaties en teams bijdragen aan synchrone besluitvorming.

G.R. Teisman (Geert) , M.W. van Buuren (Arwin)
Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/101489
Department of Public Administration

van Popering-Verkerk, J. (2017, September 21). Synchrone besluitvorming : over versterkend handelen van tussenpersonen in meervoudige besluitvorming. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101489