Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig met afstemmen zonder dat iets gebeurt.
Dit onderzoek naar besluitvorming in de zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken en verantwoordelijkheden versterkende acties inzet. Dit is wat wij synchrone besluitvorming noemen.
Dit boek helpt ambtenaren, adviseurs, onderzoekers en bestuurders om te handelen in complexe besluitvorming. Het helpt om besluitvorming beter in te schatten en laat zien welke mogelijkheden tussenpersonen hebben om tot synchronisatie te komen. Ook wordt duidelijk hoe regels, organisaties en teams bijdragen aan synchrone besluitvorming.

Additional Metadata
Promotor G.R. Teisman (Geert) , M.W. van Buuren (Arwin)
Publisher Boom Uitgevers, Den Haag
ISBN 978-94-6274-763-0
Persistent URL hdl.handle.net/1765/101489
Citation
van Popering-Verkerk, J. (2017, September 21). Synchrone besluitvorming : over versterkend handelen van tussenpersonen in meervoudige besluitvorming. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101489