Het Hoge Noorden is regelmatig in het nieuws wanneer het land beeft als gevolg van de gaswinning en daardoor schade ontstaat die de bevolking in toenemende mate verontrust, zo niet in verzet brengt tegen de exploitant (NAM) en de overheid die alles lijkt te gedogen. De kreet “Groningen beeft!” is kort geleden ook van toepassing geworden op de stad Groningen, waarmee het probleem niet langer tot het platteland, de ‘Ommelanders’, beperkt was en directer op het bureau van het lokale bestuur terecht kwam. Nu lijkt het echt menens te worden.