Achtergrond
Osteomyelitis heeft meestal een infectieuze oorzaak. Bij onvoldoende effect op antibiotische therapie en een recidiverend, multifocaal of verspringend aspect moet een niet-infectieuze oorzaak overwogen worden.
Casus
Een 14-jarige volleybalster ontwikkelde episoden met koorts en pijn in haar rechter onder - been. Een MRI-scan toonde een osteomyelitis van de rechter tibia. Zij werd langdurig intra - veneus behandeld met antibiotica. Kort na herstel ontstond een osteomyelitis in het linker onderbeen. Nadat infectieuze en maligne oorzaken waren uitgesloten, stelden we de diag - nose ‘chronische recidiverende multifocale osteomyelitis’ (CRMO). Patiënte werd succesvol behandeld met een NSAID en een bisfosfonaat.
Conclusie
CRMO is een auto-inflammatoire aandoening met niet-infectieuze, recidiverende, multifocale of verspringende osteomyelitis. Patiënten hebben recidiverende perioden van botpijn en
soms koorts met minimaal verhoogde ontstekingsparameters. Het beloop is meestal zelfli - miterend zonder blijvende schade. Behandeling met NSAID’s en bisfosfonaten leidt vaak tot remissie van de symptomen.

hdl.handle.net/1765/101651
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology

Deden, C., Hissink Muller, P., Appelman-Dijkstra, N., Kroon, H., & Tramper-Stranders, G.A. (Gerdien A.). (2017). Een tiener met een niet-infectieuze osteomyelitis. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161(34). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101651