Het arrest Van Otterloo/Maersk draait om de verjaring van asbestclaims, meer specifiek om de hanteerbaarheid van de gezichtspuntencatalogus uit het arrest Van Hese/De Schelde en de vraag of recente rechtspraak van het EHRM aanleiding geeft tot (enige) koerswijziging, nu de verjaring van schadevergoedingsvorderingen ter zake van ‘verborgen’ (personen)schade op gespannen voet kan staan met het recht op toegang tot de rechter. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op dat spanningsveld en op de in de literatuur aangedragen suggesties ter verscherping van de gezichtspuntencatalogus. Ook wordt de wijze waarop de Hoge Raad de zaak zelf afdoet kritisch tegen het licht gehouden.

hdl.handle.net/1765/101734
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Erasmus School of Law

Hebly, M. (2017). Geen beweging in het verjaringsregime voor mesothelioomclaims. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017(7), 220–230. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101734