Hoewel psoriasis geen levensbedreigende aandoening is, heeft de ziekte een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Door onderzoek is de afgelopen jaren steeds meer duidelijk geworden over de immunologische processen in de huid en dit heeft geleid tot meer en specifiekere behandelingsmogelijkheden. Hoe de vicieuze cirkel van chronische ontsteking in de huid precies in elkaar steekt, is echter niet geheel duidelijk. Het doel van dit proefschrift was om de moleculaire pathways verder te ontrafelen door klinisch en experimenteel onderzoek.